jaman sekarang anak jogja kalo kumpul2 terbiasa ajah pake yang namanya bahasa indonesia,, serasa bahasa jawa khususnya bahasa krama mulai ditinggal oleh para kawula muda saat ada pertemuan rutin pemuda-pemudi di kampung. nah,,, untuk dikampun saia ini kampung Dukuh Widaran, Bali, Bantul ini niiiihhh pengen membudidayakan penggunaan bahasa jawa krama dalam acara pertemuan rutin. khususnya untuk pembawa acara, sambutan, dan pembicaraan dalam forum diskusi. mungkin kalo buat sendiri agak susah ya bikin pake bahasa krama.  jadi saya terinspirasi untuk share teks “Pranoto Acoro” untuk kegiatan pertemuan rutin pemuda/i dikampun saya.

ini niiiihhhh teksnya,,, SELAMAT MENYIMAK

********************************************************************************

TEKS PRANOTO ACORO PERTEMUAN RUTIN PEMUDA/I DKW

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Alhamdulillahirobbil ‘alamin, Wabihinastain, wa ala umurriddunya waddin, Wassholatu Wassalamu ala anbiya’i wal mursalin, wa ala alihi washohbihi aj main. La haula wala kuata Illa billahil Aliyyil adhim, Amma ba’du.

Sepindah, monggo kito sami sareng-sareng nglaeraken syukur ing Ngarso Dalem Allah SWT, bileh kito sedoyo tansah pinaringan kanugrahan arupi Nikmat Islam soho Iman, ugi kito tansah pinaringan nikmat Jasmani, arupi sehat wal afiat, sehinggo ndalu puniko kito sami saget mlempak, kaleresan ndalu puniko wonten dalemipun Sederek……………….. kanti mboten wonten alangan setunggal punopo. Amin.

Kaping kalehipun, sholawat salam ugi tansah kito nglaeraken ing Ngarso Junjungan kito Nabi agung Muhammad SAW, Nabi ingkang kito derekaken sedoyo tindak lampahipun, Nabi ingkang angrubah zaman jahiliyah ngantos jaman Islamiyah. Mugi-mugi kanti sholawat ingkang kito waos, mbenjeng ing Yaumil akhir kito lan keluargo kito pinaringan Syafa’atul Udma’, amin Allahuma amin.

Sederek sedoyo ingkang kulo hormati,
Keparing ing mriki kulo selaku Pranoto acoro, bade maosaken susunan Acoro ing ndalu puniko :
Sepindah, pambuko.
Kaping Kaleh, Sambutan-sambutan.
Kaping Tigo, Inti pertemuan.
Kaping Sekawan laen-laen.
Kaping Gangsal panutup.

Monggo sareng-sareng, ing acoro sepindah puniko kito bika’ kanti waosan basmallah, “BISMILLAHHIROHMANIRROHIM”, mugi-mugi acoro ndalu puniko mlampah kanti sae mboten wonten alangan setunggal punopo.

 

Acoro kaping kaleh inggih puniko sambutan.

Sambutan sepindah saking tuan rumah, ingkang dipun sampe aken dumateng Sederek…………….,, wekdal soho panggenan kulo sumangga aken.

Dumateng sederek…………..,, kulo aturaken maturnuwun.

Sambutan kaping kaleh saking Ketua Pemuda, ingkang dipun aturaken dumateng Sederek…………..,, wekdal soho panggenan kulo sumangga aken.

Dumateng sederek………….,, kulo aturaken maturnuwun.

Acoro kaping tigo nun inggih inti pertemuan, ingkang dipun sampekaken dumateng bendahara. Dumateng Sederek………..,, wekdal soho panggenan kulo sumangga aken.

Dumateng sederek bendahara,, kulo aturaken maturnuwun.

Acoro kaping sekawan inggih puniko lain-lain, kagem sedoyo rencang-rencang menawi wonten usulan wekdal soho panggenan kulo sumangga aken.

Acoro selajengipun inggih puniko penutup, ananging sakderengipun acoro puniko kito tutup Kulo selaku pranoto acoro nyuwun pangapunten ingkang katah, mbok bileh wonten kekhilafanipun anggen kulo matur, wiwit awal ngantos akhir. Lan monggo acoro puniko kito pungkasi kanti waosan hamdallah, “ALHAMDULILLAHIROBBIL’ALAMIN”.

Wabillahit Taufiq wal Hidayah,
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

************************************************************************************

naaaaahhhhhh,,, itu tadi sedikit contoh teks pranoto acoro pake bahasa jawa. semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan. ^^

Advertisements